Wat is het verschil tussen natteboltemperatuur en drogeboltemperatuur

11 mei 2021

drogeboltemperatuur meten

drogeboltemperatuur meten in een geventileerde weerhut

We krijgen vaker de vraag wat het verschil is tussen de natteboltemperatuur en de droge bol temperatuur. En op welke temperatuursensor werkt het vorst alarm van een WolkyTolky?

 

Wat is de drogeboltemperatuur?

De drogeboltemperatuur is de normale luchttemperatuur. Echter om duidelijk onderscheid te maken, wordt deze temperatuur in combinatie met een natteboltemperatuur vaak de drogeboltemperatuur genoemd.

Deze temperatuur meten we bij WolkyTolky in een geventileerde weerhut. Daarmee scherm je sensor af tegen direct zonlicht. Doordat er verse lucht door de afscherming kan stromen, meet je de daadwerkelijke lucht temperatuur (oftewel de drogeboltemperatuur).

 

 

Wat is de natteboltemperatuur?

De natteboltemperatuur is de laagst mogelijke temperatuur die de lucht heeft, als je er water in laat verdampen totdat de lucht verzadigd is (100% relatieve luchtvochtigheid).

Als de lucht droog is, kan er meer water verdampen en zal de natteboltemperatuur lager zijn. Hoe groter het verschil tussen de droge bol temperatuur (of de gewone temperatuur) en de natteboltemperatuur, hoe droger de lucht is en hoe meer water er kan verdampen.

 

 

Hoe meten we de natteboltemperatuur?

De natteboltemperatuur meten we met een thermometer voorzien van een nat kousje rondom de sensor. Voor het verdampen van het water uit het kousje is warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken aan de sensor waardoor deze afkoelt. De thermometer met de natte bol geeft dan een lagere temperatuur aan dan de thermometer met de droge bol.

natteboltemperatuur meten

natteboltemperatuur meten

Waarom is de natteboltemperatuur belangrijk in de fruitteelt?

In het gewas vindt eenzelfde soort proces plaats. Er wordt warmte onttrokken uit het gewas waardoor het kan gaan bevriezen voordat de luchttemperatuur (drogeboltemperatuur) onder nul komt.

De natteboltemperatuur kun je in situaties met een hoge luchtvochtigheid vergelijken met de temperatuur van de bloemknop, waar ook verdamping plaatsvindt. In vochtige lucht liggen luchttemperatuur, natteboltemperatuur en gewastemperatuur dicht bij elkaar.

Echter, wanneer de luchtvochtigheid laag is, dan is afgifte van warmte aan de droge lucht groot waardoor de gewastemperatuur zelfs nog lager kan uitkomen dan (de al lagere) natteboltemperatuur.

Daarom hebben wij het vorstalarm altijd op een natteboltemperatuur sensor, zodat een teler zo vroeg mogelijk gewaarschuwd kan worden. Uiteraard kan een teler zelf instellen bij welke natteboltemperatuur hij een alarm wil krijgen. Er kunnen dan tot 5 telefoonnummers gebeld worden zodat er snel actie kan worden ondernomen.

 

Heb je ook interesse in een vorstalarm op basis van natteboltemperatuur? Bekijk dan onze producten en vraag een vrijblijvende offerte aan.